ÇEVRE POLİTİKASI

Üst yönetim, Yağmur Ambalaj'ın çevre politikasını şirket politikası içinde tanımlamış ve entegre yönetim

sisteminin tanımlı kapsamı dahilinde bu politikanın;

Yağmur Ambalaj'ın faaliyetlerinin, mahiyeti, ölçeği ve çevre etkilerine, ürünlere ve hizmetlere uygun olmasını,

Sürekli gelişmeyi ve kirlenmenin önlenmesine dair bir taahhüdü içermesini,

Yağmur Ambalaj'ın, kendi çevre boyutlarıyla ilgili, yükümlü olduğu yürürlükteki yasal ve diğer şartlara riayet edeceğine dair bir taahhüdü içermesini.

Çevre amaçlarının ve hedeflerinin tespiti ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sağlamasını,

Dokümante edilmesini, uygulanmasını ve devamının sağlanmasını,

Yağmur Ambalaj' da ve onun adına çalışan bütün kişilere duyurulmasını,

Halkın erişimine açık olmasını sağlanmıştır.

Geri Dön